Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Tháng 12 : 117
Năm 2020 : 30.278
Văn bản liên quan
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/12/2020
Trạng thái:
Chưa có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới