Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Cửu Cao

Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên
02213931246
truongthcscuucao@yahoo.com.vn