Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 129
Tháng 11 : 1.399
Năm 2020 : 29.845
Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tập huấn công tác văn thư trường học

Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND tỉnh giao nghị Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung tại Công văn số 64/BGDĐT-CSVC ngày 09/01/2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày ban hành:
11/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới